Grondwarmtepomp | The Sunshine Company

Algemeen grondwarmtepompen

Met een grondwarmtepomp bespaard u op gas. Nog stugger; u heeft geen gas-aansluiting meer nodig. De warmtepomp haalt de warmte uit de grond, zo rond de 150 meter. Daarvoor zijn boringen en leidingen door uw perceel benodigd. In praktijk worden grondgekoppelde pompen alleen aangelegd bij grote nieuwbouwwoningen. Bij kleinere nieuwbouwwoningen is het simpelweg te duur en bij een bestaande bouw simpelweg vaak geen realistische optie. Dat laatste gezien het feit het complete perceel op z’n kop moet, en een woning er ook echt geschikt voor moet zijn.

Grondwarmtepomp /aardwarmtepomp werking

Bij grondgekoppelde warmtepompen is de eerste stap het verkrijgen van een warmteverliesberekening. In deze berekening staat exact hoeveel warmte uw woning verliest bij een bepaalde buitentemperatuur. Deze berekening is nodig voor garantie’s van de leverancier. Wij werken in dit geval samen met Techneco, een zeer ervaren leverancier van grondgekoppelde warmtepompen.

Op basis van het warmteverlies zal de pomp gedimensioneerd worden, en bepaalt worden hoeveel boringen er gemaakt dienen te worden, en tot welke diepte. Reken op 3 tot 6 boringen van gemiddeld 150 meter diep. Per gat wordt een aanvoer en retour (dus 2 pijpen) gezet, met onderin een ‘U’ bocht. Het koelmiddel stroomt dus naar beneden, warmt onderweg op, en komt warm weer omhoog. Deze warmte wordt door middel van een lange wisselaar afgegeven aan het water wat door uw vloer stroomt.

In de zomer draait het proces om, dan stopt u warmte van uw woning in uw bron en krijgt u koeling terug.

Verder dient u rekening te houden met het feit er veel ‘slurrie’ uit de boorgaten komt. Kortom; een grote berg modder. En dat er een forse boorinstallatie (vaak met rupsbanden) uw tuin binnen moet kunnen rijden. Er komt nogal wat bij kijken..

Water water warmtepomp

Met een water water warmtepomp wordt de water die in het grondwater zit gebruikt om uw woning te verwarmen. Dit is een gheotermisch systeem met een hoog rendement. Daartegenover staat dat er voor een water water warmtepomp ook een flinke investering wordt gevraagd. Er moeten bijvoorbeeld een pompput en retourput worden geboord bij uw woning. Deze putten komen op behoorlijke 20/25 meter  diep tot in sommige gevallen tot 150 meter diep, dit is afhankelijk van de grondsituatie. De pompput wordt het grondwater opgepompt en doorgeleid naar de verdamper. Hier ontstaat de warmteafgift. Omdat het afgekoelde water ook weer ergens naartoe moet heeft u een retour of lozingsput nodig.

Brine warmtepomp

Een brine warmtepomp is een veelvoorkomende warmtepomp bij water water oplossing zoals hierboven beschreven. Of een brine water warmtepomp ook voor u een geschikte oplossing is kunnen wij samen met u bekijken.

Prijs/kosten grondwarmtepomp

Reken simplistisch gezegd op het dubbele van wat een luchtgekoppelde warmtepomp kost. Dus tussen de 15.000 en 25.000 euro netto, na subsidie. Gemonteerd, inclusief boilervat (300 liter, voor tapwater) en eventuele buffervaten. Dit is voor een middelgrote tot grote woning. Bij zeer grote woningen gaat het al richting de 40.000 euro.

Grondwarmtepomp subsidie

Er zit subsidie op een grondwarmtepomp. De subsidies die worden gegeven zijn afhankelijk van het vermogen, u kunt rekenen op 2300-3500 per installatie.

Ervaringen grondwarmtepomp

Het zijn stabiele systemen, die een constante warmte kunnen leveren aan het water wat door uw woning stroomt. Bronnen zijn meestal onderin rond de 11 graden Celcius, en koelen over een periode van 25 jaar af naar 7 graden. De truc is om door middel van koelen in de zomer de bron zoveel mogelijk op temperatuur te houden. Tevens kan er optioneel extra warmte ingevoegd worden door middel van zonnecollectoren. Hierdoor is het soms zelfs mogelijk de bron altijd op 11 graden Celcius te houden, waardoor het rendement maximaal blijft.

Rendabiliteit grondwarmtepompen

Grondwarmtepompen zijn (meestal) alleen rendabel bij (grote) nieuwbouwwoningen, met véél dakvlak beschikbaar voor zonnepanelen. Een grondwarmtepomp onttrekt tijdens koude periodes warmte aan de grond, en slaat dit tijdens warme periodes daar op. Een mooi systeem, maar vaak duur in aanschaf en niet goedkoper dan een gasaansluiting. Behalve als je het kunt combineren met zonnepanelen, om de stroom die de pomp gebruikt duurzaam op te wekken.

Meer informatie grondwarmtepomp

Wenst u meer informatie over grondwarmtepompen? Wij helpen u graag verder! Neem vrijblijvend contact met ons op.