Zonnepanelen

Grondwarmtepomp werking

Bij grondgekoppelde warmtepompen is de eerste stap het verkrijgen van een warmteverliesberekening. In deze berekening staat exact hoeveel warmte uw woning verliest bij een bepaalde buitentemperatuur. Deze berekening is nodig voor garantie’s van de leverancier. Wij werken in dit geval samen met Techneco, een zeer ervaren leverancier van grondgekoppelde warmtepompen.

Op basis van het warmteverlies zal de pomp gedimensioneerd worden, en bepaalt worden hoeveel boringen er gemaakt dienen te worden, en tot welke diepte. Reken op 3 tot 6 boringen van gemiddeld 150 meter diep. Per gat wordt een aanvoer en retour (dus 2 pijpen) gezet, met onderin een ‘U’ bocht. Het koelmiddel stroomt dus naar beneden, warmt onderweg op, en komt warm weer omhoog. Deze warmte wordt door middel van een lange wisselaar afgegeven aan het water wat door uw vloer stroomt.

In de zomer draait het proces om, dan stopt u warmte van uw woning in uw bron en krijgt u koeling terug.

Verder dient u rekening te houden met het feit er veel ‘slurrie’ uit de boorgaten komt. Kortom; een grote berg modder. En dat er een forse boorinstallatie (vaak met rupsbanden) uw tuin binnen moet kunnen rijden. Er komt nogal wat bij kijken..

Prijs/kosten grondwarmtepomp

Reken simplistisch gezegd op het dubbele van wat een luchtgekoppelde warmtepomp kost. Dus tussen de 15.000 en 20.000 EUR netto, na subsidie. Gemonteerd, inclusief boilervat (300 liter, voor tapwater) en eventuele buffervaten.

Grondwarmtepomp subsidie

Subsidies zijn afhankelijk van het vermogen, maar reken op 2300-2800 EUR per installatie.

Ervaringen grondwarmtepomp

Het zijn stabiele systemen, die een constante warmte kunnen leveren aan het water wat door uw woning stroomt. Bronnen zijn meestal onderin rond de 11 graden Celcius, en koelen over een periode van 25 jaar af naar 7 graden. De truc is om door middel van koelen in de zomer de bron zoveel mogelijk op temperatuur te houden. Tevens kan er optioneel extra warmte ingevoed worden door middel van zonnecollectoren. Hierdoor is het soms zelfs mogelijk de bron altijd op 11 graden Celcius te houden, waardoor het rendement maximaal blijft.

Grondwarmtepompen zijn (meestal) alleen rendabel bij (grote) nieuwbouwwoningen, met véél dakvlak beschikbaar voor zonnepanelen. Een grondwarmtepomp onttrekt tijdens koude periodes warmte aan de grond, en slaat dit tijdens warme periodes daar op. Een mooi systeem, maar vaak duur in aanschaf en niet goedkoper dan een gasaansluiting. Behalve als je het kunt combineren met zonnepanelen, om de stroom die de pomp gebruikt duurzaam op te wekken. Bij onderstaande woning in Hengelo zijn de zonnepanelen aangelegd om de stroom op te wekken die de grondwarmtepomp verbruikt.