Zonnepanelen en isolatie zijn momenteel de meest rendabele investeringen voor woningeigenaren volgens ING Economisch Bureau, op basis van eigen onderzoek.

Het Economisch Bureau van ING heeft onderzocht hoe energiekosten zich ontwikkelen als huiseigenaren hun woning niet verduurzamen en of het loont om in zonnepanelen, isolatie, een hybride of elektrische warmtepomp en een aansluiting op een warmte net te investeren. ING heeft uit het onderzoek de volgende conclusies getrokken.

    • Goede woningisolatie en zonnepanelen zijn zonder subsidie nu al vaak lonen
    • De winstgevendheid van een hybride wamrtepomp in 10 jaar tijd flink toeneemt
    • Elektrische warmtepomp en een aansluiting op een warmtenet nu en over 10 jaar financieel niet uit kunnen.

Stijging van 13% energiekosten zonder verduurzaming

Wanneer een woningeigenaar tot 2030 niets doet om zijn woning te verduurzamen, nemen de jaarlijkse energiekosten volgens de onderzoekers tussen nu en 2030 gemiddeld met 13% toe. 7% van de stijging komt door de marktontwikkelingen, en 6% door veranderingen in energieheffingen. Volgens onderzoekers nemen de energieheffingen per saldo toe door de verhogingen van de energiebelasting op aardgas en de Opslag Duurzame Energie.

Zonnepanelen nu al winstgevend

volgens economen is wachten met investeren niet altijd beter. Want hoewel de winstgevendheid van goede woningisolatie en zonnepanelen naar verwachting stijgt, loopt een woningeigenaar in de tussentijd energiebesparingen mis.

Zodra een gemiddelde woningeigenaar met een lening via het Nationaal Energiebespaarfonds investeert in zonnepanelen, dalen zijn maandlasten direct met zo’n €20,- per maand. Als je als woningeigenaar in 2030 zonnepanelen aanschaft, valt de besparing in de eerste jaren lager uit. Dit komt door het wegvallen van de salderingsregeling vanaf 2031. Wel neemt de besparing jaarlijks toe, omdat de stroomprijzen stijgen. Door de momenten van stroomverbruik en -opwek beter te ‘matchen’ dan nu, kan de benodigde inkoop van stroom verder omlaag. Dit zou de winstgevendheid van de zonnepanelen volgens de onderzoekers vergroten.

Berekening zonnepanelen winstgevendheid

Voor hun berekeningen zijn de economen uitgegaan van de aanschaf van 10 zonnepanelen met 40 procent direct verbruik en waarbij er geen subsidie verkregen wordt, maar wel de btw teruggevraagd wordt bij de belastingdienst. Verder gaat men uit van een lineaire afbouw van de salderingsregeling tussen 2024 en 2030. Lees voor de actuele onwikkelingen onze pagina over salderen.

Bron: Solarmagazine