Goed nieuws als u de komende jaren uw woning wilt verduurzamen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de investeringssubisdie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.

In een brief naar de Tweede Kamer schrijft Minister Wiebes het volgende:

‘De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026’

De wens om de ISDE-subsidie regeling te verlenging komt voort uit de evaluatie van de ISDE. ‘De ISDE zal, conform hetgeen bij de aanbieding van de evaluatie aan de Tweede Kamer is aangegeven, dan ook worden gecontinueerd en verbreed door toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen’. Aldus Minister Wiebes.

ISDE subsidie van €500,- tot €2500,-

Ben je van plan om je woning te verduurzamen en gebruik te maken van de ISDE regeling? Een ISDE subsidie kan van €500,- tot €2500,- euro voordeel opleveren. Benieuwd hoeveel subsidie u kunt ontvangen op uw installatie? Vraag vrijblijvend een offerte aanvraag op. The Sunshine Company ontzorgt u volledig bij het verduurzamen van uw woning.

Bron: Solar Magazine