MKB en andere partijen kunnen subsidie krijgen voor zonnepanelen en kleinschalige windturbineprojecten.

Vanaf 2021 kan het MKB en andere partijen subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2021 is het budget wat hiervoor vrij is gemaakt: €40 miljoen.

Deze subsidie is beschikbaar voor onder meer MKB-bedrijven, ondernemers in het land en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Subsidie windturbines en zonnepanelen

Belangrijk om te weten: het heeft alleen zin om subsidie aan te vragen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen wanneer deze via een kleinverbruiksaansluiting worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Een kleinverbruiksaansluiting heeft een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Amperé.

Subsidie windturbines

Daarnaast komen alleen windturbine(s) met een rotoroppervlak van minimaal 50m2 en maximaal 500m2 in aanmerking voor de subsidie. Om een subsidieaanvraag te doen voor een windturbineproject dient de aanvrager in het bezit te zijn van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Subsidie zonnepanelen

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor zonnepanelen dient het gezamenlijke piekvermogen op mimimaal 15 kW en maximaal 100 kW te zitten. Voor zonnepanelen geldt tevens dat het netto verbruik via de klein verbruiksaansluiting waarop de installatie wordt aangesloten in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minimaal 50.000 kWh moet zijn geweest.

Bron: rvo.nl