The Sunshine Company

Doeleinden verwerking

The Sunshine Company verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

The Sunshine Company verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan The Sunshine Company. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan The Sunshine Company verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

The Sunshine Company heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier, Google Analytics  en Facebook.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Chatomgeving

In de chat kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze gegevens hebben wij nodig om uw de dienst te kunnen leveren. Wij bewaren de informatie tot twee jaar nadat u contact met ons heeft opgenomen. Wij bewaren deze informatie zodat u niet opnieuw uw gegevens bij een vervolgcontact hoeft op te geven.

Persoonsgegevens:

The Sunshine Company zal onder andere de volgende persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken:

· NAW-gegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· IP-adres
· Bezoekgedrag

Ontvangers persoonsgegevens

The Sunshine Company verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, websiteanalyse tools waar informatie van website bezoekers worden verzameld.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens kunnen door The Sunshine Company worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan The Sunshine Company uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door The Sunshine Company getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met The Sunshine Company. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door The Sunshine Company worden bewaard voor een duur van 50 maanden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht The Sunshine Company te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan The Sunshine Company verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die The Sunshine Company doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

The Sunshine Company

Rijssensestraat 140

7642 NN Wierden

info@thesunshinecompany.nl

0031 (0)546 – 57 87 94

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u online indienen door op onderstaande link te klikken en vervolgens uw e-mailadres in te vullen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Sunshine Company, neem dan contact op met The Sunshine Company via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.