PV installatie

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen.

Een pv installatie moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

Het monteren van de zonnepanelen

In de praktijk werkt men meestal met standaard panelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m².
Deze panelen zijn opgebouwd uit 3 busbars, elk met 2 rijen cellen. Een standaard paneel is 100 cm bij 165 cm +/-.

Tegenwoordig zien we steeds vaker andere modellen verschijnen. Zo heeft Dunne Film een aparte afmeting. TSMCgebruikt 67cm bij 165cm en Solar Frontier gebruikt 100cm bij 125cm.

De twee verschillende installaties

Er zijn twee verschillende manieren om de zonnepanelen te installeren.

  • Autonoom: In dit geval slaat uw pv installatie de stroom op in een accu en gebruikt u dit rechtstreeks uit de accu.
  • Netgekoppeld: Dit is doorgaans de beste oplossing voor particulieren en bedrijven. Uw panelen worden gekoppeld aan het elektriciteitsnet. U kunt hierdoor ook stroom terugleveren.

installateur zonnepanelen

Begin PV installatie

De pv installatie komt op een plat dak

De zonnepanelen worden meteen op de juiste plek gelegd. Helaas.. het trekt al dicht!

zonnepanelen monteren dak

De pv installatie komt op een plat dak

Monteren van zonnepanelen plat dak

En de eerste panelen liggen op hun profielen!

zonnepanelen installatie

De rest helaas nog niet..

Specialist in zonnepanelen Nederland

De panelen worden aan elkaar aan de profielen vastgezet. 1 geheel, waait het ook minder snel weg!

zonnepanelen plaatsen

Schroefjes en klemmetjes.

zonnepanelen klemmen

Een voor een, keurig recht, worden de panelen op de profielen gelegd.

installatie zonnepanelen

duurzaam met zonnepanelen

Ze liggen er al mooi bij, in het ondergaande zonnetje.

opbrengst zonnepanelen

Alle panelen zijn geplaatst!

Zonnepanelen plat dak opbrengst

Nu nog de ballast erin. Per paneel in dit geval ongeveer 5 betontegels (40 kilo in totaal).

Installateur zonnepanelen

De zijkanten worden ook dicht gemaakt zodat er geen wind onder kan komen.

fotovoltaïsche zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanelen

De zon is een bron van energie en dus één van de belangrijkste oplossingen op duurzame energie te leveren. Met fotovoltaïsche zonnepanelen (ook PV panelen genoemd) kun je dus besparen op je energie. Fotovoltaïsche zonnepanelen bestaan uit zonnecellen die op een paneel worden gemonteerd. Het licht van de zon wordt dan omgezet in elektriciteit. Die elektriciteit heet dan ook fotovoltaïsche zonne-energie.